Grozījums XIII

Grozījums XIII

1. iedaļa.

Ne verdzība, ne piespiedu verdzība, izņemot sodus par noziegumiem, par kuriem puse ir pienācīgi notiesāta, nepastāv Amerikas Savienotajās Valstīs vai jebkurā vietā, kas ir to jurisdikcijā.

2. iedaļa.

Kongresam ir tiesības izpildīt šo pantu ar atbilstošiem tiesību aktiem.

Pieņemts 1865. gada 31. janvārī. Ratificēts 1865. gada 6. decembrī.


Skatīt grozījumu tabulu. Skatīt arī Konstitūciju (teksts) vai Konstitūciju (stāstījums).


Skatīties video: Excel Pivot tabulas no nulles uz ekspertu pusstundu + paneļa!