Libērijas nacionālā transporta sistēma: - vēsture

Libērijas nacionālā transporta sistēma: - vēsture

Lidostas:
29 (2013)

Lidostas - ar bruģētiem skrejceļiem:
kopā: 2
virs 3047 m: 1
1524 līdz 2437 m: 1 (2017)
Lidostas - ar neasfaltētiem skrejceļiem:
kopā: 27
1524 līdz 2437 m: 5
914 līdz 1523 m: 8
zem 914 m: 14 (2013)
Cauruļvadi:
eļļa 4 km (2013)
Dzelzceļi:
kopā: 429 km
standarta platums: 345 km 1,435 m gabarīts
šaursliežu ceļš: 84 km 1,067 m platums
piezīme: lielākā daļa dzelzceļa posmu nedarbojas bojājumu dēļ, kas gūti pilsoņu karos no 1980. līdz 2003. gadam, bet daudzi tiek pārbūvēti (2008)
Valstu salīdzinājums ar pasauli: 119
Ceļi:
kopā: 10 600 km
bruģēts: 657 km
bez seguma: 9 943 km (2000)
Valstu salīdzinājums ar pasauli: 134
Tirdzniecības kuģis:
kopā: 3296
pēc veida: beramkravu kuģis 984, konteineru kuģis 892, ģenerālkrava 120, naftas tankkuģis 750, cits 550 (2017)
Valstu salīdzinājums ar pasauli: 7
Ostas un termināļi:
Galvenā (-ās) jūras osta (-as): Buchanan, Monrovia


Pārskats

Viena no Ebolas visvairāk skartajām valstīm Libērija atveseļojās no veselības krīzes, kas prasīja tūkstošiem dzīvību un izpostīja ekonomiku, kad sākās COVID-19 pandēmija. Neskatoties uz bagātīgo dabas bagātību un labvēlīgo ģeogrāfisko atrašanās vietu, Libērija ir viena no nabadzīgākajām valstīm pasaulē.

Lai gan nabadzīgās mājsaimniecības ir koncentrētas lauku apvidos, pilsētu nabadzība arī rada ievērojamu izaicinājumu. 2016. gadā vairāk nekā 2,2 miljoni libēriešu nespēja apmierināt savas pārtikas pamatvajadzības, no kuriem gandrīz 1,5 miljoni (68%) dzīvoja lauku apvidos, 1,6 miljoni bija zem pārtikas nabadzības sliekšņa un 670 000 dzīvoja galējā nabadzībā. Reģionālās un pilsētu un lauku nabadzības atšķirības palielinājās pēc Ebolas krīzes un pasaules preču cenu sabrukuma. T

The valsts ir bagāta ar dabas resursiem kas ietver dzelzsrūdu, dimantus, zeltu, auglīgu augsni, zivsaimniecību un mežsaimniecību. Tomēr šo aktīvu ekonomiskais potenciāls paliek lielā mērā neizmantota.

Miermīlīgā varas nodošana 2018. gada janvārī no vienas demokrātiski ievēlētas administrācijas uz otru ir pagrieziena punkts Libērijas vēsturē un dod iespēju atjaunot tās attīstības procesu. Prezidenta Džordža M. Vija administrācija ir sasniegusi sešu gadu darbības pusi. Nākamās prezidenta un likumdošanas vēlēšanas notiks 2023.

Visi politiskie dalībnieki tagad gatavojas 2020. gada 8. decembrī notiekošajām senatora vidusposma vēlēšanām. 15 no 30 senatoru pilnvaru termiņš beigsies, un tiem, kas vēlas pārvēlēties, būs jāsaskaras ar vēlētājiem. Paredzams, ka politiskais lauks šajās vēlēšanās būs pārpildīts, jo tas varētu kalpot kā lakmusa papīrs 2023. gada aptaujās. Decembra vēlēšanu laikā notiks valsts referendums prezidenta un Pārstāvju palātas locekļu pilnvaru samazināšanai no 6 līdz 5 gadiem un senatoriem no 9 līdz 7 gadiem. Ir iekļauta arī dubultā pilsonība liberāņiem, kas dzīvo diasporā.

Libērijas ekonomika, kas jau pārdzīvo sarežģīto vietējo un ārējo vidi, tagad saskaras ar COVID-19 pandēmiju. Ekonomika 2019. gadā saruka par 2.3% vāja patēriņa un izlaides dēļ. Augstā inflācija (27%) mazināja pirktspēju un līdz ar to arī labklājību. Augošā COVID-19 pandēmija rada nopietnus draudus ekonomikai. Saskaņā ar sākotnējo scenāriju tiek prognozēts, ka reālais IKP 2020. gadā samazināsies par 2,6% COVID-19 ietekmes dēļ uz izlaidi vairākās nozarēs, jo īpaši pakalpojumos un ražošanā, atspoguļojot piesardzības uzvedības izmaiņu un sabiedriskās politikas kombināciju, kuras mērķis ir apturēt izplatību no slimības.

Valdības fiskālais stāvoklis ievērojami pasliktinājās 2019. finanšu gadā. Fiskālais deficīts palielinājās no 4,8% no IKP 2018. finanšu gadā līdz 6,1% 2019. finanšu gadā, bet primārais deficīts pieauga no 4,2% no IKP līdz 5,4%. Ieņēmumi neatbilda cerībām visās galvenajās kategorijās, bet ārējo dotāciju un beznodokļu ieņēmumu trūkums bija īpaši akūts. Valsts izdevumi pieauga par aptuveni 8 % nominālā izteiksmē jeb par 4 % vecuma punktu no IKP. Libērijas valsts parāda kopējais apjoms sasniedza 52,4% no IKP. Paredzams, ka 2020. finanšu gadā fiskālais deficīts saglabāsies 2019. finanšu gada līmenī (6,1 % no IKP), pateicoties lielajam līdzekļu devēju finansējuma pieaugumam.

Libērijas tekošā konta deficīts 2019. Tikmēr sagaidāms, ka tekošā konta deficīts palielināsies no 22,1% no IKP 2019. gadā līdz 22,7% 2020. gadā, bet līdz 2022. gadam samazināsies līdz 19,7% no IKP, neraugoties uz dažiem tirdzniecības bilances uzlabojumiem. Tekošā konta deficīts tiks finansēts, neto izmantojot SVF kredītus un kapitāla ieplūšanu lauksaimniecības, kalnrūpniecības un infrastruktūras nozarēs, samazinoties COVID-19 pandēmijai.

Vidējā termiņā 2021. gadā ir gaidāma strauja atveseļošanās, ko atbalsta centieni ierobežot slimības uzliesmojumu un strukturālās reformas, kuru mērķis ir mazināt produktivitātes pieauguma ierobežojumus un veicināt atveseļošanos dažādās nozarēs. Tiek prognozēts, ka 2021.-22. Gadā izaugsme atjaunosies vidēji līdz 4,1%. Tomēr ieilguša pandēmija, ko raksturo pasliktinoši globālie apstākļi (tostarp globālais piedāvājums, pieprasījums un tirdzniecības nosacījumu satricinājumi), kopā ar finanšu sektora ievainojamību un nepietiekamu progresu strukturālo reformu jomā, varētu vēl vairāk traucēt ekonomisko aktivitāti un izraisīt straujāku sarukumu 2020. , kam sekoja lēnāka atveseļošanās 2021. gadā.

Pasaules Bankas grupas (WBG) iesaistīšanās

Pasaules Bankas grupas valstu partnerības ietvars (CPF) Libērijai vada partnerattiecības starp banku un Libēriju laikposmā FY19-FY24. CPF koncentrējas uz cilvēku attīstību un nemateriālo kapitālu, vienlaikus saglabājot līdzsvaru ar ieguldījumiem infrastruktūrā, lai nostiprinātu iepriekšējās valsts partnerības stratēģijas (CPS) panākumus un pastiprinātu WBG programmas ietekmi uz cilvēkkapitāla veidošanu un privātā sektora attīstības veicināšanu.

Konkrētāk, CPF uzsver iestāžu stiprināšanu un labvēlīgas vides radīšanu iekļaujošai un ilgtspējīgai izaugsmei, izmantojot pārredzamību un pārskatatbildību valsts sektorā, atbalstu komerciālai lauksaimniecībai un mikro, mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai. CPF atbalsta ieguldījumus infrastruktūrā, lai veicinātu vienlīdzīgāku valsts mēroga attīstību, lai uzlabotu piekļuvi pamatpakalpojumiem, un būs cieši saskaņota ar Libērijas PAPD.

WBG portfelis Libērijā

Pašlaik Pasaules Bankas aktīvais portfelis Libērijā sastāv no 23 projekti, kurus finansē no vairākiem avotiem, tostarp IDA (Nacionālie un reģionālie) un nozarei/tematiskajiem trasta fondiem. Portfeļa vērtība, ieskaitot visus finanšu avotus, ir gandrīz 1,25 miljardi ASV dolāru (1 185,6 miljoni ASV dolāru), no kuriem 80% (943,5 miljoni ASV dolāru) veido IDA resursi (National & amp Regional). Attīstības partneru ieguldījumi aktīvos projektos, izmantojot viena un vairāku līdzekļu devēju trasta fondus, veido gandrīz 242,1 miljonu ASV dolāru. Kopumā gandrīz 60% no portfeļa ir izmaksāti galvenokārt, lai atbalstītu galvenās infrastruktūras nozares (ceļi un enerģija), veselības sistēmu stiprināšanu un slimību uzraudzību (Ebola), lauksaimniecību, jaunatnes attīstību, atkritumu apsaimniekošanu un ūdensapgādi. 2020. gada martā, reaģējot uz COVID-19 pandēmiju, veselības komanda sagatavoja atbalsta paketi 17 miljonu ASV dolāru vērtībā, lai atbalstītu valdību visās sagatavotības un reaģēšanas jomās, tostarp kritisko medicīnisko piederumu nodrošināšanā, laboratorijas gatavībā, lietu pārvaldībā un sabiedrībā saderināšanās.

Starptautiskā finanšu korporācija (IFC) Libērijā

IFC Liberia ir vērsta uz privātā sektora attīstības panākšanu, izmantojot galvenās investīciju un konsultāciju iniciatīvas. Sākot ar 2019. gadu, IFC ieguldījumi Libērijā ietver: i) finansējumu 18 miljonu ASV dolāru apmērā četrās Libērijas banku kredītlīnijās un Globālās tirdzniecības mehānismu; ii) 7 miljonus ASV dolāru lauksaimniecības finansējumā gumijas un kakao nozarēs; iii) 9 miljonus ASV dolāru (no 18,5 ASV dolāriem). miljonu) sākuma investīcijas Rietumāfrikas riska fondā (WAVF) privātā kapitāla ieguldījumiem maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). Gada decembrī IFC ar SIDA (Zviedrijas Starptautiskās attīstības korporācijas aģentūra) parakstīja četru gadu 6 miljonu ASV dolāru donora līgumu par IFC, lai īstenotu 10 galvenās konsultāciju programmas galvenajās nozarēs. Ar šo konsultatīvo iesaistīšanos IFC sadarbosies ar Pasaules banku, Libērijas valdību un privāto sektoru, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi un pavērtu galvenās investīciju iespējas valstī.

IFC klātbūtne uz vietas kopš 2007. gada jūnija ir ļāvusi tai izvērst aktivitātes, apspriežoties par vairākiem iespējamiem ieguldījumiem lauksaimniecības biznesā, elektroenerģijā un finanšu pakalpojumos. IFC Libērijas konsultatīvā programma (ko atbalsta SIDA) koncentrējas uz 4 galvenajām jomām, kas jāīsteno no 2019. līdz 2022. gadam: i) lauksaimniecības vērtību ķēdes attīstība, ii) tirdzniecības veicināšana, iii) finansējuma pieejamības uzlabošana un iv) uzņēmējdarbības klimata reforma. IFC ieguldījumu portfelis ir diversificēts dažādās nozarēs, tomēr tas ir vērsts uz lauksaimniecības un finanšu pakalpojumu nozarēm, kas piedāvā dzīvotspējīgas un ilgtspējīgas investīcijas un nodarbinātības iespējas.

Saskaņā Enerģija sektorā, Monrovijas ziemeļu daļā un pa diviem galvenajiem ekonomiskajiem koridoriem, Banka paplašina elektroenerģijas piegādi aptuveni 48 kopienām un pilsētām (ieskaitot 3 apgabalu galvaspilsētas ārpus Monrovijas) un savienos 46 500 mājsaimniecības un 450 komerciālos klientus. Līdz šim ir pieslēgti 24 200 klienti. Banka arī ir noteikusi prioritāti pārvades un sadales tīkla paplašināšanai un atjaunošanai. Papildus Monrovijai 51 100 cilvēku attālos lauku apvidos ir guvuši labumu no atsevišķām saules sistēmām, ieskaitot laternas un saules enerģijas mājas sistēmas. Banka atbalstīja optimizācijas pētījumu energoresursu attīstībai Libērijā, kurā tika noteikts prioritārais investīciju projekts elektroenerģijas ražošanai Libērijā, tostarp prioritārie hidroelektrostaciju projekti Sentpolas un Via upēs, kā arī ražošana, uzglabāšana un pārvade. Turklāt Kotdivuāras, Libērijas, Sjerraleones un Gvinejas (CLSG) reģionālā savienojošā līnija: i) palielinātu rentablas elektroenerģijas piegādi, lai palielinātu vietējo ražošanu, jo īpaši sausā sezonā; ii) paplašinātu elektrifikāciju līdz attālās teritorijas gar līniju un iv) atvērtu piekļuvi lielākiem tirgiem valsts un reģionālā mērogā.

Atbalstot Veselība Banka ir finansējusi dažādus veselības sistēmas stiprināšanas komponentus valstī. Tas ietver kritiskās infrastruktūras izbūvi un veselības aprūpes darbinieku spēju veidošanu. Infrastruktūras jomā - jauna slimnīca - Izpirkšanas slimnīca tiek būvēta, un tā būs lielākais mātes un bērna veselības aprūpes nosūtīšanas centrs valstī. Turklāt banka ir finansējusi arī 3 integrētu smagu infekciju ārstēšanas vienību būvniecību, kas uzceltas 3 lielās slimnīcās (Redemption, Phebe un Tellewoyan), ko visvairāk cieta EVD 82 darbinieku mājokļi 7 apgabalos, 24 pārbaudes 15 apgabalos un 2 studentu kopmītņu ēkas 96 studentiem, ieskaitot 2 klases ēkas un mini laboratoriju medicīnas bakalaura studentiem. Ir nodrošinātas apmācības veselības aprūpes sniedzējiem, tostarp 45 medicīnas, pediatrijas, dzemdniecības un ķirurģijas absolventiem un 996 garīgās veselības aprūpes sniedzējiem (pirmo reizi valstī). Uz sniegumu balstīts finansēšanas modelis ir pieņemts vidējā un primārajā aprūpes līmenī un ieviests 8 slimnīcās un 3 novados. Ebolas laikā un pēc tās slimības uzraudzība ir bijusi Pasaules Bankas programmas galvenā prioritāte.

Jaunatnes nodarbinātībai - no 2017. gada Jauniešu iespēju projekts ir reģistrējis 12 920 jauniešus, no kuriem 50 % ir sievietes. 10 120 no šiem saņēmējiem dzīvo grūti sasniedzamās kopienās Libērijas laukos un ir saņēmuši atbalstu, izmantojot projekta Kopienas iztikas un lauksaimniecības atbalsta komponentu. Ar sniegto atbalstu šīs sastāvdaļas saņēmēji ir apstrādājuši vairāk nekā 8000 hektāru lauksaimniecības zemes ar dažādām pārtikas kultūrām, tādējādi veicinot pārtikas nodrošinājumu daudzās Libērijas daļās. Projekts ir sniedzis atbalstu arī 2286 jauniešiem, kuri dzīvo Montserrdo apgabala (Lielā Monrovija) pilsētās, ar apmācību un uzņēmējdarbības uzsākšanas dotācijām, kas viņiem palīdzējusi izveidot un vadīt 361 mazo uzņēmumu. Vēl 515 jaunieši (vecumā no 15 līdz 17 gadiem), kas arī dzīvo Montserrado apgabalā, ir saņēmuši apmācību par darba gatavību, lai sagatavotu viņus darba tirgum.

Pasaules Banka aktīvi piedalās Konsultatīvo partneru grupā (CPG), kas ir valsts līdzekļu devēju koordinējošā struktūra, ko veido aģentūru vadītāji. CPG ir forums, kas izveidots, lai risinātu galvenās attīstības problēmas valstī, kur finansējums tiek koordinēts ar mērķi palielināt attīstības ietekmi. Turklāt Libērijas valsts programma ir saņēmusi ievērojamu ieguldījumu no attīstības partneriem. Libērijas rekonstrukcijas trasta fondu ir finansējuši Vācija (KfW), Apvienotā Karaliste (DFID), Eiropas Savienība, Zviedrija (Sida), Irish Aid un Norvēģija, lai atbalstītu: transportu, enerģiju un atkritumu apsaimniekošanu. Pārvaldībā un cilvēku attīstībā mūsu galvenie partneri ir ASV Starptautiskās attīstības aģentūra (USAID), Āfrikas Attīstības banka (AfDB), Eiropas Savienība un Sida. Veselības un izglītības jomā galvenie vairāku līdzekļu devēju trasta fondi, piemēram, Globālais finansēšanas mehānisms (GFF), Globālais vides instruments (GEF) un Globālā partnerība izglītībai (GPE), ir nodrošinājuši pamatfinansējumu pamatdarbam šajās nozarēs. Arī veselības jomā GFF vada dialogu (un kopīgu misiju sasaukšanu) ar attīstības partneriem, kuri ir apņēmušies īstenot valsts ieguldījumu mātes, bērna un pusaudža veselībā (USAID, Globālais fonds, Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu fonds (UNICEF), Pasaules Veselības organizācija (PVO) ), Apvienoto Nāciju Organizācijas Iedzīvotāju fonds (UNFPA), Japānas valdība, The Vaccine Alliance (GAVI), Vācijas Federālā ekonomiskās sadarbības un attīstības ministrija (BMZ), Starptautiskā plānotā vecāku federācija un Last Mile Health). Ražošanas nozarēs Norvēģija ir bijusi vienīgā Pasaules Bankas programmas finansētāja, un lauksaimniecībā cieša sadarbība ar Starptautisko lauksaimniecības attīstības fondu (IFAD) varētu dubultot nesen apstiprināto STAR-P IDA programmu.


Libērija

Libērija ir valsts Rietumāfrikā. Kopā ar Etiopiju tā bija viena no vienīgajām divām valstīm, kas saglabāja neatkarību Āfrikas cīņas laikā.

Libērijas ziemeļi
Teritorija starp St Paul upi un robežām ar Gvineju un Sjerraleoni
Centrālā Libērija (Monrovia, Paynesville, Buchanan)
Galvaspilsēta Monrovija un galvenais iedzīvotāju centrs
Dienvidlībija (Grīnvila, Hārpera, Sapo nacionālais parks)
Skaistas Atlantijas okeāna pludmales un vienīgais valsts nacionālais parks
 • 6.3105555555556 -10.804722222222 1Monrovija - Galvaspilsēta un Libērijas lielākā pilsēta ar aptuveni vienu miljonu iedzīvotāju.
 • 6.75 -11.366666666667 2Robertsports - Piekrastes pilsēta ar lieliskām sērfošanas iespējām, ērtu brīvdienu māju un kempings pie pludmales.
 • Grīnvila
 • 4.3666666666667 -7.7166666666667 3Hārpers - Hārpers, kas atrodas valsts dienvidaustrumos, ir bijusī Merilendas galvaspilsēta. Tas ir pazīstams ar savām skaistajām pludmalēm un pludmales mājām. Tagad šīs mājas ir sabrukušas, bet joprojām ir iespējams izjust pagātnes slavu.
 • 6.28333333 -10.71666667 4Paynesville - Laba vieta BASE lekt
 • 5.47638889 -8.55083333 1Sapo nacionālais parks - Libērijas vienīgais nacionālais parks.
 • Zilais ezers - 72 kilometrus uz rietumiem no Monērijas, Libērijas galvaspilsētas, nāk dabas brīnums. -ir maza sala starp Monrovijas centru un brīvostu. Tas atrodas Mesurado upes grīvā, kur agrīnie Libērijas kolonisti pirmo reizi apmetās no 1820. līdz 1822. gadam. -atrodas Grand Cape Mount County un ir sālsūdens ezers ar atvērtu savienojumu ar Atlantijas okeānu. -Bernardas pludmale, CeCe pludmale, ELWA pludmale, Kendejah pludmale, Kenema pludmale, Thinkers Village pludmale.
Kapitāls Monrovija
Valūta Libērijas dolārs (LRD)
ASV dolārs (USD)
Populācija 4,7 miljoni (2017)
Elektrība 120 volti / 55 ± 5 herci un 220 volti / 55 ± 5 herci (NEMA 1-15, NEMA 5-15, Europlug, E tips, Schuko)
Valsts kods +231
Laika zona UTC ± 00: 00
Ārkārtas situācijas 911, 114 (ugunsdzēsības dienests)
Braukšanas puse taisnība
rediģēt Wikidata

Libērija ir valsts ar vēsturiskām saitēm ar ASV, jo to dibināja atbrīvotie melnie vergi pirms pazemes dzelzceļa, Amerikas pilsoņu kara laikmeta deviņpadsmitajā gadsimtā. Galvaspilsēta Monrovija tika nosaukta Džeimsa Monro vārdā. Libērijas karogs ļoti līdzinās Amerikas karogam, atspoguļojot abu valstu vēsturiskās saites.

Vēsture Rediģēt

Antropoloģiskie pētījumi liecina, ka Libērijas reģions bija apdzīvots vismaz 12. gadsimtā, varbūt agrāk. Laikā no 1461. gada līdz 17. gadsimta beigām portugāļu, holandiešu un britu tirgotājiem bija kontakti un tirdzniecības vietas Libērijā. Portugāļi bija nosaukuši šo teritoriju par Costa da Pimenta, kas vēlāk tika tulkota kā Graudu piekraste, jo bija daudz meleguetas piparu.

1822. gadā Amerikas kolonizācijas biedrība, kas bija galvenais līdzeklis bijušo Karību vergu atgriešanai lielākā brīvībā Āfrikā, izveidoja Libēriju kā galamērķi tiem, kas agrāk bija verdzībā. Šai melno cilvēku kustībai, ko veica ACS, bija plašs atbalsts visā valstī starp baltajiem cilvēkiem Amerikā. Kamēr Amerikā pieauga verdzības institūcija, līdz 1800. gadu vidum sasniedzot gandrīz četrus miljonus vergu, pieaugošais iedzīvotāju skaits ASV izvēlējās emigrēt arī uz Libēriju. Āfrikas amerikāņi pakāpeniski migrēja uz koloniju un kļuva pazīstami kā amerikāņu-libērieši, no kuriem daudzi mūsdienu libērieši izseko savus senčus. 1847. gada 26. jūlijā amerikāņu-libēriešu kolonisti pasludināja Libērijas Republikas neatkarību.

Cīņas par Āfriku laikā Libērija saglabāja savu neatkarību, bet zaudēja savu pretenziju uz plašām teritorijām, kuras anektēja Lielbritānija un Francija. Ekonomikas attīstību kavēja Libērijas preču tirgu samazināšanās 19. gadsimta beigās un parādsaistības par virkni aizdevumu, kuru maksājumi izsmidzināja ekonomiku.

1980. gada 12. aprīlī veiksmīgu militāru apvērsumu sarīkoja armijas virsnieku apakšvirsnieku grupa, kuru vadīja kapteinis seržants Semjuels Kanjons Doe. Karavīri bija dažādu vietējo etnisko grupu sajaukums, kas apgalvoja, ka amerikāņu-libēriešu kolonistu rokās ir marginalizācija. 1989. gada beigās sākās pirmais Libērijas pilsoņu karš, un valsts līdz 2003. gadam dažādās pakāpēs atradās kara stāvoklī. Libērija atgūstas no postošā pilsoņu kara, kas beidzās ar pamieru 2003. gada augustā. Ebolas uzliesmojums, par ko plaši ziņots 2014, tagad ir beidzies.

Kamēr valsts tagad uzlabojas, tā vēl nav pārveidojusi nepieciešamo infrastruktūru, lai uzturētu lielu tūrisma pieaugumu, un vidusmēra apmeklētājam ārpus Monrovijas tas ir maz. Pilsētas, piemēram, Buchanan un Ganta uc, ir nedaudz vairāk nekā nojumju māju kolekcija, kurā nav pienācīgu viesnīcu vai ēdienu. Monrovija kopumā ir mierīgāka nekā tālākās teritorijas, lai gan situācija visā valstī uzlabojas, piedaloties ANO miera uzturētājiem. Bailes nedrīkst pārtraukt baudīt apmeklējumu, bet rīkoties piesardzīgi. Ceļot ārpus Monrovijas ir ļoti grūti un nav ieteicams patstāvīgi.

Klimata rediģēšana

Ekvatoriālais klimats ir karsts visu gadu, un no maija līdz oktobrim ir daudz nokrišņu, bet jūlija vidū-augustā ir īss pārtraukums. Ziemas mēnešos no novembra līdz martam iekšzemē pūš sausie putekļu pārkrautie harmattāna vēji, radot iedzīvotājiem daudz problēmu.

Cilvēki Rediģēt

Libērijā oficiāli ir 16 etniskās grupas, kas veido valsts populāciju Kpelle, lielākā grupa, Bassa, Gio, Kru, Grebo, Mandingo, Mano, Krahn, Gola, Gbandi, Loma, Kissa, Vai un Bella.

Amerikāņu-libērieši ir brīvi dzimušu un agrāk verdzībā nonākušu afroamerikāņu pēcteči.

Vīzas rediģēšana

Lai pieteiktos Libērijas vīzai, nepieciešama ielūguma vēstule un vakcinācija pret dzelteno drudzi. ASV pilsoņiem 3 mēnešu vīza maksā 131 ASV dolāru, bet pārējiem maksa ir 100 ASV dolāri. Ir pieejamas arī viena, divu un trīs gadu daudzkārtējas ieceļošanas vīzas. Vēstniecība Konakri ir pārcelta no pilsētas uz Kipe pilsētu. Frītaunas vēstniecības pakalpojums ir nākamajā dienā un bez problēmām. Ceļojot pa sauszemi, viņi pasē apzīmogos jūsu uzturēšanās ilgumu, tāpēc noteikti nedodiet pārāk maz dienu, kad viņi jautā, vai arī jums būs jādodas uz imigrācijas biroju Brodstrītā Monrovijā, lai pagarinātu vīzu par 20 ASV dolāriem (lai gan viņi, iespējams, prasīs vairāk).

Visiem ārzemniekiem ir jāpagarina vīza 30 dienu laikā pēc ierašanās imigrācijas birojā Broad Street neatkarīgi no vīzas derīguma termiņa.

Sākot ar 2018. gada martu, Libērijas vīzu ir viegli noformēt Londonas vēstniecībā. Uzaicinājuma vēstule nav nepieciešama. Prasības ir dzeltenā drudža vakcinācijas grāmata, 2 pases izmēra fotogrāfijas, parakstīta un aizpildīta pieteikuma veidlapa un maksājums Lielbritānijas pasta pasūtījuma veidā, kas jāmaksā Libērijas vēstniecībai. Vēstniecība pieņem pases, kas tiek piegādātas pa pastu, un nosūta to atpakaļ, ja esat pievienojis apmaksas aploksni. Ja jūs ievietojat pasi vēstniecībā, visticamāk, tā to nosūtīs atpakaļ dažu dienu laikā no saņemšanas brīža. Lai iegūtu vairāk informācijas, pārbaudiet vēstniecības vietni vai sazinieties pa tālruni 0207 388 5489.

Ar lidmašīnu Rediģēt

Valsts vienīgā starptautiskā lidosta ir Robertsa starptautiskā lidosta (ROB IATA ) (bieži sauc Robertsa starptautiskā lidosta vai RIA), aptuveni 60 km attālumā no Monrovijas centra Robertsfīldā. Brauciens no lidostas uz pilsētu kādreiz bija bēdīgi slavens. Mūsdienās situācija ir ievērojami uzlabojusies, atjaunojot mieru un kārtību. Ceļš tagad ir pilnībā aizsargāts ar UNMIL un ir drošs.

Ethiopia Airlines piedāvā lidojumus no Adisabebas. Royal Air Maroc no Kasablankas un Frītaunas. Brussels Airlines no Briseles un Freetown KLM no Amsterdamas un Frītaunas. Kenyan Airways no Nairobi un Akras. Kotdivuāras lidosta no Abidžanas. Arik Air no Frītaunas un Lagosas.

Ar helikopteru Rediģēt

Līdz šim labākais ceļošanas veids, taču lidojumi ar helikopteriem ir atļauti tikai ANO personālam. Slikti laika apstākļi lietus sezonā bieži liek atgriezties helikopteriem, īpaši no Voinjama.

Ar vilcienu Rediģēt

Nav reālu vilcienu pakalpojumu. Viena trase, kas bija piederējusi raktuvei, ir atvērta tūristiem. Tas ceļo uz Bongas raktuvēm, kas ir masīva, vairs nederīga rūdas ieguves un pārstrādes rūpnīca, kas reiz darbojusies Vācijā.

Ar automašīnu Rediģēt

Ceļi, kas savieno Robertsa lidostu ar Monroviju un no Monrovijas līdz Sjerraleones robežai pie Bo (ūdensmalas), ir bruģēti un 2010. gada februārī teicamā stāvoklī. Ceļu stāvoklis dažos citos rajonos ir slikts, tāpēc ceļošanai var būt nepieciešams 4x4. Lietus sezonā ievērojami palielinās ceļojuma laiks. Satiksme caur Monroviju var būt lēna daudzu satiksmes sastrēgumu un bojātu ceļa posmu dēļ. Gāze tiek pārdota ASV galonos, nevis litros. Lielākā daļa attālumu un ātruma ierobežojumu ir norādīti jūdzēs stundā.

Ar autobusu Rediģēt

Tūristiem nav tālsatiksmes autobusu. Daži sabiedriskā transporta autobusi ir izmantojami ceļošanai saskaņā ar Nacionālā tranzīta pārvaldes (NTA) norādījumiem, un to galvenais terminālis atrodas Gardnerville priekšpilsētā. Notiek pārvadājumi starp pilsētām uz tādām pilsētām kā Buchanan, Gbarnga, Tubmanburg, Kakata & amp; Robertsport, plānojot paplašināties līdz tādām pilsētām kā Zwedru, Ganta un Bopolu. Tūristu treneri ir noorganizēti čartera ekspresam. NTA šķērso Monroviju, nodrošinot transportu uz priekšpilsētām un pilsētas centru. Arī privāti autobusi apkalpo priekšpilsētas un centrālo biznesa rajonu, tostarp: Ķirzaka uzņēmums un individuālie pārvadājumi. Esiet piesardzīgs, iekāpjot autobusos, un nesteidzieties iekāpt lidmašīnā, jo zagļi, kurus vietēji dēvē par “negodīgiem”, izmanto zādzības priekšrocības. Stāviet rindā pie autobusu pieturām un piestātnēm. Autobusi ir arī pārslogoti ar pasažieriem, tāpēc ņemiet līdzi ventilatoru vai apsēdieties pie loga.

Ar taksometru Rediģēt

Labākais veids, kā pārvietoties Monrovijā. Lielākā daļa Monrovia taksometru uz ielām uzņems vairākus pasažierus ceļā, un tāpēc tie bieži ir pārpildīti. Pajautājiet cilvēkiem, kuriem uzticaties, vai viņi zina kādu uzticamu taksometra vadītāju, lai sazinātos, jo ir iespēja tikt aplaupītam taksometrā. Ja nevarat to atrast, apsveriet iespēju iznomāt taksometru uz galamērķi tikai savām vajadzībām.

Tālsatiksmes kopējie taksometri izbrauc no "Douala Station" Monrovijas ziemeļu priekšpilsētā uz galamērķiem visā valstī. Parasti tie ir vecāki dzelteni Nissan universāļi, kas izbrauc, kad 10 pasažieri ir iegādājušies biļetes. Dalīto taksometru cenas ir saprātīgas.

Alternatīvi, “čartera” taksometru var noorganizēt individuāliem ceļojumiem par daudz augstāku cenu.

Ar laivu Rediģēt

Jūs varat iekāpt laivā no Sv. Pāvila upes uz Robertportu, un drīzumā būs pieejami citi galamērķi.

Libērija ir daudzvalodu valsts, kurā runā vairāk nekā trīsdesmit valodas. Oficiālā valoda ir angļu, un Kreyol - angļu valodā balstīta pidžinu valoda - kalpo kā lingua franca Libērijas interjerā. Angļu valodu runā lielākā daļa libēriešu, taču, it īpaši, ja ceļojat uz attālākiem rajoniem, noderēs vietējais ceļvedis.

 • 'Blo Degbo' Cilvēka sejas akmens Paynesville, netālu no Monrovijas (piezīme: šis nav attīstīts tūristu galamērķis, tāpēc pārliecinieties, ka tā ir droša vieta, kur apmeklēt)
 • Lietus meži parasti sastopami attālos apgabalos, lielākā daļa ir unikāli un ar daudzām pievilcīgām iezīmēm, bet, no otras puses, daži ir riskanti savvaļas dzīvnieku dēļ.

Ir daudz pludmales ap Monroviju. Ārpus lidostas pēc ELWA krustojuma ir ELWA pludmale. Kompleksa iekšpusē ir atzīmēta droša peldvieta, tīra pludmale un nedēļas nogalēs daudz ģimeņu, lai gan tās nav aprīkotas. Tālāk ir domātāji (izrunā Tinkers) ar ēdienu un dzērienu servisu, lai gan viļņi šeit ir nedaudz skarbi, un nav droši staigāt augšup vai lejup pa pludmali pārāk tālu. CE CE pludmale no otras puses, pāri tiltam, kas ved uz viesnīcu Africa, ir ļoti labi iekārtota ar palmu saulessargiem, dzērienu servisu un bufeti, kā arī labi aizsargātu peldvietu.

Interesantam vienas dienas ceļojumam Robertsport piedāvā ieskatu Libērijas kultūras vēsturē, kā arī tīras, skaistas pludmales. Dienvidāfrikas iedzīvotāju grupa ir izveidojusi telšu nometni tiem, kas vēlas nakšņot pludmalē, un ANO piedāvā arī naktsmītnes pēc ierašanās. Sargieties no spēcīgiem paisumiem.

Buchanan pilsēta, kas atrodas vairāku stundu brauciena attālumā no Monrovijas, piedāvā arī lieliskas pludmales, kā arī dažādus restorānus un viesu namus.

Iegremdējiet vietējo kultūru. Libērijā ir plaukstoša mūzikas aina, kas pazīstama kā hip co, kas apvieno hip hopu ar sarunvalodas libēriešu angļu valodu. Populāri ir tādi mākslinieki kā Takun J, Santos, Smith Smith, Soul Smiter un Nasseman. Sausā sezonā, jo īpaši, koncerti regulāri notiek vietās visā valstī.

Libērijā ir arī vairāki naktsklubi. Kaut arī tādas vietas kā Deja Vu ir paredzētas lielākoties emigrantu pūlim, izpētiet vietas, kuras ir populārākas vietējo iedzīvotāju vidū. 146 on Carey Street piedāvā libēriešu mūziku, frīstaila sesijas un Libērijas populārāko mūziķu tiešraides.

Naudas rediģēšana

Libērijas dolāru maiņas kurss

Valūtas kursi svārstās. Pašreizējās likmes šīm un citām valūtām ir pieejamas vietnē XE.com

Valsts valūta ir Libērijas dolārs, apzīmēts ar simbolu "$"vai"L $"(ISO valūtas kods: LRD). Tas ir sadalīts 100 centos.

Banku labojumi

Ir ierobežoti kredītkaršu izmantošanas veidi. Līdzi jāņem ASV dolāri skaidrā naudā (lielākā daļa darījumu Rietumu uzņēmumos tiek veikti ASV dolāros) vai pārskaitiet naudu caur Moneygram vai Western Union. Ekobanku Randall ielā izmanto daudzi ārzemnieki. Ja kāds jums maina Libērijas dolārus, pieņemiet to, jo būs noderīgi paņemt līdzi dažus ļoti mazus pirkumus, bet, tiklīdz jums būs mazliet, noteikti atgūsiet dolārus (izņemot gadījumus, kad izmaiņas ir mazākas par dolāru, monētu vietā viņi izmanto vietējo valūtu).

Visi Ekobanka Bankomāti Libērijā ņem Mastercard/Visa karte skaidras naudas izņemšanai.

Libērija var būt ļoti dārga vai ļoti lēta tūristam atkarībā no tā, kādas ērtības vēlaties.

Iepirkšanās Rediģēt

Libērija ir labi pazīstama ar savām skaistajām maskām. Maskas tiek pārdotas ap viesnīcām un ANO centriem. Pēc kaulēšanās tie maksās aptuveni 25 USD (atkarībā no izmēra utt.)

Libērijā ir skaists drukāts audums. To pārdod lapās (parasti 2), viena lapa ir 2 jardi. 3 labākās kvalitātes lapas, īsts vasks, maksās aptuveni 15 USD. Ir virkne modernu un tehnoloģisku lielveikalu vai tirdzniecības centru: lielveikals Abi Jaoudi, tirdzniecības centrs ERA, Stop n Shop, Payless Center un Sinkor Xclusive, viss Sinkor priekšpilsētā, un lielveikals Save Way ELWA krustojums. Sinkor priekšpilsēta ir ierindota ar labākajām viesnīcām un restorāniem, un tā ir kļuvusi par Monrovijas jauno viduspilsētu.

Libērijas ēdienu ēšana var būt patīkama un lēta. Libērijas ēdieni, piemēram, palmu sviests, manioka lapas, kartupeļu zaļumi, rīsu rīsi un jollofa rīsi, tikko neatstās iespaidu uz jūsu budžetu (2–3 ASV dolāri ar bezalkoholisko dzērienu). Porcijas parasti ir milzīgas. Vēl viens populārs vietējais ēdiens ir fufu (fermentēta mīkla, kas pagatavota no maniokas auga) un zupa (visizplatītākā ir kazu zupa un piparu zupa). Un tiem, kam patīk ēst ceļā, augļus un uzkodas var iegādāties pie ielu tirgotājiem visā Monrovijā. Zemesrieksti, ceptas planšētu skaidiņas, grauzdētas kukurūzas vai planšētu ausis, banāni, mango un citi augļi maksā 5–20 ASV dolārus (vai 10–10,30 ASV dolārus). Īpaši gardas ir dažādas maizes, ko pārdod svaigi ceptas no rīta. Dažas maizes atgādina banānu maizi, citas - vairāk kā kukurūzas maize. Visi ir garšīgi, kaut arī nedaudz taukaini.

Kluba alus ir galvenais dzēriens, kas tiek pasniegts visur. Ir pieejams arī vietējais džins.

Ūdens maisos tiek pārdots lielākajā daļā ielu stūru. Lai gan tam vajadzētu būt filtrētam un drošam, tas netiek garantēts. Lai pārliecinātos, pielīmējiet ūdeni pudelēs. Jūs varat iegādāties ūdeni pudelēs jebkurā lielveikalā, restorānā vai degvielas uzpildes stacijās Total.

Parasti viesnīcas tiek uzskatītas par diezgan drošām, jo ​​īpašnieki pieņems darbā sargus. Tomēr neesiet pašapmierināts un pārliecinieties, ka esat informēts par savu drošību arī viesnīcās. Esiet gatavs samaksāt visu rēķinu skaidrā naudā (ASV dolāros).

Libērija tikko nāca no postošā kara, tāpēc mācību programma nav tā labākā.

Gandrīz katra starptautiskā NVO darbojas Libērijā. Šeit ir pilnīgi iespējams atrast brīvprātīgu (neapmaksātu) darbu, ja esat gatavs mazliet palikt. Apmaksāts darbs ir gandrīz ekskluzīvs, izmantojot starptautiskas organizācijas. Lielākajai daļai šo organizāciju ir nepieciešams pieņemt darbā ārvalstu darbiniekus ārzemēs, tāpēc maz ticams, ka jūs pieņemtu darbā tikai tāpēc, ka atrodaties Libērijā.

Libērijā ir ļoti augsts bezdarba līmenis. Ja atrodaties valstī ilgāk, mēģiniet veicināt vietējo ražošanu un nodarbinātību, pērkot vietējās preces un maksājot par pakalpojumiem.

Nestaigājiet naktī un pārliecinieties, ka automašīnas durvis ir aizslēgtas, braucot apkārt. Zagļi bieži apstājas automašīnā, kad apstājas, un paķer visu, ko vien var, tāpēc turiet stiklu augšā, īpaši aizņemtajos Monrovijas rajonos (sarkanā gaisma). Izvarošana un bruņota laupīšana ir izplatīta parādība. Viesnīcās uc ir privāti apsargi un tās ir diezgan drošas.

Ir dažas bijušo kaujinieku bandas, kas ir bruņotas ar mačetēm, kas staigā pa nabadzīgākajiem Monrovijas apgabaliem (Sarkanā gaisma). Ir arī bijušie kaujinieki Palm Grove kapsēta Centra ielā. Nestaigājiet tur vispār vieni.

Stūris Rendals un Kerija is also considered dangerous and supposedly a hang-out for drug dealers.

Avoid any desolate places, and stay in groups.

Keep an eye on the locals, if they are carrying on as normal and you see plenty of women and children about, it is unlikely that there will be major sources of concern. If, however, people have disappeared from a usually busy location, or you find yourself surrounded only by youths, you should try to make a hasty retreat.

UNMIL has calmed the country (in general) but it is already now anticipated that when UNMIL leaves the security situation will be worse.

It is advisable to inform your embassy that you are in the country in case of evacuation.

Furthermore, learn as much about the security situation as you can. Locals are a key source of information. Be careful, however, not to believe everything you hear. Rumours spread like wildfire in Monrovia as they are the main source of news although details are often inaccurate.

Local newspapers are interesting reads. Daily Observer has the largest circulation but there are also several others. You can buy them in the street.

Female travellers Edit

Rape is on the increase so be hesitant to walk by yourself in previously unknown or remote areas. Men on the whole will treat women with respect. They may tell you how beautiful you are, that they "love you" or ask you to marry them (more for the status rather than the money), but will not grab hold of you or be in any way improper.

HIV, while still low, is on the increase. Prostitution is rampant.

Typhoid, malaria, and worms are very common. In general Liberia is a hotbed for infectious diseases so disinfectants and gels are advisable (especially as handshakes are the norm).

There are few doctors usable by international visitors so getting medical help may pose problems. There is apparently a Jordanian wing at the Kennedy hospital for private patients. MSF will also see foreigners, but only in dire cases.

Bagged water is sold on most street corners. While it is supposed to be filtered and safe, it is not guaranteed to be. Stick with bottled water to be sure. You can buy bottled water at any supermarket, restaurant, or at the Total gas stations.

Liberia experienced a terrible Ebola outbreak in 2014 and 2015 but was declared completely Ebola-free. However, there has been a single case of the disease afterwards.

Liberians are very friendly and sociable. However, they do not take kindly to being ignored and will call you "rude". Make sure that you greet as many people as possible and smile when you do so. Make friends with any guard, cleaner, etc., that you come across, introduce yourself and remember their names. Your security will also improve as the locals will warn you of security threats if they know you and know that they can talk to you.

Handshaking is the normality, usually followed by a finger snap. Shake hands with people you meet, even fruit sellers.

As Liberia is incredibly poor, you will inevitably be asked for money or help of some kind. Usually the most persistent beggars are former combatants. Giving money to the elderly or the physically disabled will not go amiss. However, with most children and others, it's best to spend a little time with them, play a game, take digital photos (loved here) and then possibly give something as a gift to your friends. Liberians are proud people and their desperate need is no reason to treat them as beggars.

School fees are expensive (up to a US$100/year) so often foreigners are asked to pay for school, but this can also be used as a ploy.

Most people in Monrovia, with the exception of internally displaced people, are relatively well-off in Liberian terms. The worst conditions are in the countryside, where help is also most needed.

Rather than saying "no" to the requests, considered rude here, say "later" or "tomorrow" or "I will see what I can do". Do not ignore people. However, be assertive when answering as they'll often pester you and call you "boss" until you give in.

It is advisable to bring some business cards. They are given out at every function.

The wars of the 1990s and 2000s are very fresh in many people's minds so it is advisable to stay away from the topic.

Liberia has made a giant leap into the digital age with the arrival of many mobile phone companies like Lonestar/MTN Cell (the nation's largest mobile company), Cellcom, Comium, Libercell formerly AWI (Atlantic Wireless Inc) and the government own Libtelco. Mobile phone usage is the leading medium of contact to the outside with some (Lonestar and Cellcom) offering GPRS/internet modem usage. So when you arrive, visiting or staying, you need a GSM mobile phone. You will need to purchase a GSM SIM card (US$1) and prepaid recharge cards (most commonly in denominations of US$1 and US$5), called "Scratch Card" locally. The only exception is Libtelco, that is done by paying monthly bills. Landlines are used only at offices. It is managed & owned by the government also, Libtelco.

The most common access to the internet is by GPRS/HSPA+ or restaurants, pubs, bars and hotels that offer free internet services to customers or for a small charge. With the installation of the undersea fiber-optic cable in November 2012 internet access is much improved. GPRS/HSPA USB adapters are commonly available from the mobile companies for US$50-60, with data plans ranging from US$1/hr or .12/MB to USD125/mo for unlimited data and up to 21MBps (1-2MBps is realistic on HSPA+).

Postal services Edit

DHL operates in Liberia. Expedited Mail Service promises 5 day delivery to the US. EMS counter is at the Ministry of Posts and Telecommunication on MacDonald Street.

The regular post office has just started to operate. The post office is at the very end of Randall Street by Waterside market. Post cards will cost L$30 to send, and will probably arrive at their destination. Packages are packed on the premises.


U.S. Embassy Monrovia

502 Benson Street
Monrovia, Liberia
Telephone:
(+231)77-677-7000
Emergency after-hours telephone: (+231)77-677-7000
Fax: (+231)77-677-7370
Email: [email protected]

Destination Description

See the Department of State’s Fact Sheet on Liberia for information on U.S. - Liberia relations.

Entry, Exit and Visa Requirements

Please visit the Embassy's COVID-19 page for more information on entry/ exit requirements related to COVID-19 in Liberia.

Requirements for Entry:

 • Passport with one blank page
 • Visa obtained before arrival
 • World Health Organization (WHO) card with yellow fever vaccination

If you do not obtain a Liberian visa prior to arrival, you may be deported immediately. Visit the Embassy of Liberia website for the most current visa information.

Sums in excess of $10,000 USD must be reported at the port of entry, and no more than $7,500 USD in foreign currency banknotes can be moved out of the country at one time. Larger sums must be transferred via bank drafts or other financial instruments.

Expect strict enforcement of border controls, and occasional border crossing closings, by Liberian, Ivorian, Sierra Leonean, and Guinean authorities. Corruption has been reported at many border locations and you may be asked for money prior to crossing the border. Some travelers have found that asking for official signed receipts for the payment of any unexpected “fines” can deter requests for bribes.

The U.S. Department of State is unaware of any HIV/AIDS entry restrictions for visitors to or foreign residents of Liberia.

Safety and Security

Liberia's police force has limited resources. The Liberia National Police have a strong presence in Monrovia, but less of a presence outside of the capital city. The police can be both a source of assistance and a source of problems for visitors. Travelers may be detained by police officers soliciting bribes. You are encouraged to carry a photocopy of your passport with you at all times as proof of identity and citizenship. If detained or arrested, you should ask to contact the U.S. Embassy immediately.

You should be aware of your surroundings at all times and use caution when moving around, especially at night. Travel outside of Monrovia after dark is strongly discouraged, as roads are in poor condition and there are few public street lights. U.S. government employees are prohibited from traveling outside the capital or between counties after dark (with the exception of travel to and from Roberts International Airport).

Avoid crowds, political rallies, and street demonstrations, and maintain security awareness.

Crime: Crimes of opportunity, such as residential burglary or armed robbery (typically using a knife or machete) have affected U.S. citizens and are more common at night. Criminal activity has been reported in both urban and rural areas, including public beaches. The Liberia National Police have limited capacity to respond to crime events.

The local equivalent to the “911” emergency line in Liberia is also 911. However, emergency services are not provided reliably or consistently. Also, there is no landline telephone service in Liberia, and cellular phone communication is subject to occasional disruptions in service. A call to 911 in Liberia may go unanswered, and you should employ other resources to obtain emergency assistance.

Corruption: Corruption is rampant. Poorly paid government officials and private company employees may ask for “fees” for doing their job, and travelers may be inconvenienced for not paying bribes. Requesting official signed receipts for the payment of any unexpected “fines” or “fees” can sometimes deter such improper behavior.

Demonstrations occur frequently. They may take place in response to political or economic issues, on politically significant holidays, and during international events.

 • Even demonstrations intended to be peaceful can turn confrontational and possibly become violent. While infrequent, the police may use tear gas.
 • Avoid areas around protests and demonstrations.
 • Check local media for updates and traffic advisories.

Scams: Internet romance and financial scams occur in Liberia. Scams are often initiated through Internet postings/profiles or by unsolicited emails and letters. See the Department of State and the FBI pages for information on scams.

Victims of Crime: U.S. citizen victims of sexual assault should seek medical assistance as needed and contact the U.S. Embassy as soon as possible.

Report crimes to the local police in person or at 911 and contact the U.S. Embassy at + (231) 77-677-7000.

Remember that local authorities are responsible for investigating and prosecuting the crime.

 • help you find appropriate medical care
 • assist you in reporting a crime to the police
 • contact relatives or friends, with your written consent
 • explain the local criminal justice process in general terms
 • provide a list of local attorneys
 • provide our information on victim’s compensation programs in the U.S.
 • provide an emergency loan for repatriation to the United States and/or limited medical support in cases of destitution
 • help you find accommodation and arrange flights home
 • replace a stolen or lost passport

Domestic Violence: U.S. citizen victims of domestic violence may contact the Embassy for assistance.

Tourism: No formal tourism industry infrastructure is in place. Tourists are considered to be participating in activities at their own risk. Emergency response and subsequent appropriate medical treatment is not available in-country. U.S. citizens are strongly encouraged to purchase medical evacuation insurance as many medical procedures are not available in Liberia. See our webpage for more information on insurance providers for overseas coverage.

Local Laws & Special Circumstances

Criminal Penalties: You are subject to local laws. If you violate local laws, even unknowingly, you may be expelled, arrested, or imprisoned. Penalties for possessing, using, or trafficking in illegal drugs in Liberia are severe, and convicted offenders can expect long jail sentences and heavy fines.

Furthermore, some crimes are also prosecutable in the U.S., regardless of local law. For examples, see our website on crimes against minors abroad and the Department of Justice website.

Arrest Notification: If you are arrested or detained, ask police or prison officials to notify the U.S. Embassy immediately. See our webpage for further information.

Photographs: Photographing military installations, air and sea ports, and important government buildings is prohibited. You should not take photographs of sites or activities that may be considered sensitive, as police may confiscate the camera.

Infrastructure: Lodging, fuel, transportation, utilities, and telephone services are not consistently available, especially outside of Monrovia. Hotel rooms can be difficult to find without an advance reservation. There is no working landline telephone system in Liberia. You should rent or purchase a local cellular phone. Commercial air courier service is available.

Financial Issues: The Liberian dollar is the official currency however, the U.S. dollar is accepted as legal tender. Liberian dollars are preferred for smaller purchases, especially outside of Monrovia. Wire transfers may be limited and subject to fees if you do not have a Liberian bank account. ATMs are not widely available. Due to a cash shortage in Liberia’s banking sector, it is difficult to obtain adequate cash supplies – both Liberian and U.S. dollars – from ATMs and banks. Traveler's checks and credit cards are not regularly accepted, except at some major hotels in Monrovia. There have been some reports of financial information being compromised even at hotels where credit cards are routinely accepted always keep your credit card in sight.

Do not swim alone or after dark and do not walk on any beach after dark. Travelers should seek out and heed posted warnings and refrain from bathing at unmarked, unpatrolled beaches.

Do not swim in the Atlantic Ocean if you are unfamiliar with swimming in water where very strong rip currents occur. Riptides can occur anywhere on the coast. The Liberia Weather Service does not provide information on where and when these tides form, and there are no lifeguards posted on beaches. In some areas, the water may be contaminated with sewage.

Avoid use of alcohol or mind-altering drugs while engaging in water sports. Avoid water where sewage contamination or algae are present. Avoid any exposure (rafting, swimming, or wading) in water known to be infected with schistosomiasis (bilharzia).

Scuba dive only with personnel certified by the Professional Association of Diving Instructors (PADI) or the National Associated of Underwater Instructors (NAUI) use equipment only from PADI- or NAUI-certified dive operators. Follow established timetables for air travel after diving. The time from the end of the dive until the boarding of an aircraft is generally between 12 and 24 hours, depending on the type of dive.

Decline water transportation in vessels without personal flotation devices or life jackets.

Wear appropriate footwear when walking, wading, or swimming to avoid injury and exposure to parasites and poisonous plants and animals.

Risk from jellyfish exists, including highly venomous Portuguese man-of-war. Travelers wading, launching boats, or fishing are especially at risk. Risk from coral, stonefish, and sea urchins exists.

Sit on a towel, blanket, or piece of clothing if a chair or hammock is not available because sand may be contaminated in areas frequented by animals. Thoroughly shake out all fabrics after use.

Avoid eating amberjack, bonito, mackerel, mahi-mahi, or tuna due to risk of scombroid poisoning. Low risk of ciguatera poisoning exists in coastal areas and is presumed to have widespread distribution. Travelers should also avoid consumption of reef fish such as amberjack, barracuda, grouper, and snapper. The toxin remains even when these fish are well cooked.

Faith-Based Travelers: See our following webpages for details:

LGBTI Travelers: Consensual same-sex sexual relations are criminalized in Liberia. Voluntary sodomy is a first-degree misdemeanor with penalties ranging up to one year in prison.

See our LGBTI Travel Information page and section 6 of our Human Rights report for further details.

Travelers with Disabilities: The law in Liberia prohibits discrimination against persons with disabilities, and the law is enforced to the extent possible. Social acceptance of persons with disabilities in public is reported as comparable to the United States due to the visibility of people who are living with injuries sustained in the civil wars or from polio. Expect accessibility to be limited or nonexistent in public transportation, lodging, communication/information, and general infrastructure.

Individuals may be able to purchase second-hand equipment from street markets. Durable medical equipment stores do not exist in Liberia therefore, anyone who needs equipment or devices should bring them to Liberia. Liberia does not provide hearing aids or repair of hearing aids. Services such as sign language are very limited and only available in Monrovia. Additionally, Liberia does not have an agency that trains or staffs personal assistants for those with disabilities. Individuals needing a personal care assistant would need to hire and train the personal care assistant.

Women Travelers: Rape is a crime in Liberia punishable by up to life in prison. However, the Liberian government does not effectively enforce the law, and rape is a serious and pervasive problem. Domestic violence also remains a serious problem despite being punishable by up to six months in prison.

Female genital mutilation/cutting (FGM/C) is not specifically against the law in Liberia and is often performed during initiation into the Sande secret societies.

Veselība

Please visit the Embassy's COVID-19 page for more information on COVID-19 in Liberia.

Hospitals and medical facilities in Liberia are poorly equipped and are incapable of providing many services. Emergency services comparable to those in the United States or Europe are non-existent, and the blood supply is unreliable and unsafe for transfusion. For serious medical problems, you should consider traveling to the United States, Europe, or South Africa for treatment. Within Liberia, medicines are scarce, often beyond expiration dates, possibly counterfeit, and generally unavailable in most areas.

Malaria and yellow fever are prevalent throughout the country. Yellow fever immunization is required to enter Liberia and recommended for all residents. Chemoprophylaxis (anti-malarial medication) is recommended for all travelers, even for short stays.

 • Carry and use insect repellents containing either 20 percent DEET, picaridin, oil of lemon eucalyptus or IR3535.
 • Treat clothing and tents with permethrin.
 • Sleep in screened or air-conditioned rooms under insecticide-impregnated mosquito nets.
 • Emergency services are absent or are unreliable in most areas. Some medical facilities in Monrovia do have ambulances but they use these vehicles primarily for patient transport. Emergency services such as those in the United States do not exist in Liberia.
 • Ambulances are not equipped with state-of-the-art medical equipment.
 • Ambulances are not staffed with trained paramedics and often have little or no medical equipment.
 • Injured or seriously ill travelers may prefer to take a taxi or private vehicle to the nearest major hospital rather than wait for an ambulance.

We do not pay medical bills. Be aware that U.S. Medicare does not apply overseas.

Medical Insurance: Make sure your health insurance plan provides coverage overseas. Most care providers overseas only accept cash payments. See our webpage for more information on insurance providers for overseas coverage.

We strongly recommend supplemental insurance to cover medical evacuation.

If traveling with prescription medication, check with the government of Liberia to ensure the medication is legal in Liberia. Always, carry your prescription medication in original packaging with your doctor’s prescription.

The following diseases and medical hazards are prevalent:

Vaccinations: Be up-to-date on all vaccinations recommended by the U.S. Centers for Disease Control and Prevention.

Further health information:

Air Quality: Visit AirNow Department of State for information on air quality at U.S. Embassies and Consulates.

The U.S. Embassy maintains a list of doctors and hospitals. We do not endorse or recommend any specific medical provider or clinic.

Travel and Transportation

Road Conditions and Safety: Expect time-consuming detours around the many bridges and roads damaged by war, neglect, or the heavy annual rains occurring between May and November. Traffic accidents are frequent and often result in injury or loss of life. Approach intersections with extreme caution. Potholes and poor road surfaces are common. Vehicles are often overloaded with people and goods, and make frequent stops without signaling. Drivers overtake on the right and left lanes. Many vehicles operate with threadbare tires, and blowouts are frequent.

Traffic Laws: Drivers in Liberia are expected to hold either a Liberian or an international driver’s license a driver’s license from your home country will not be sufficient. At the same time, traffic laws are either nonexistent or not enforced. You are required to pull off the road to make way for high-speed car convoys carrying government officials. Be aware that mob violence is not uncommon if you are involved in a traffic accident. If you are involved in an accident, unless it is physically unsafe to remain in your vehicle, it is often safest to stay in your locked car and call for assistance immediately.

Public Transportation: Public taxis are poorly maintained and usually overloaded. Taxis have been occasionally targeted for robbery. If you must travel as a passenger, it is best to ask a trusted friend to drive you in his or her personal vehicle and to travel with all doors locked and all windows rolled up. Public buses are crowded and may make you vulnerable to pick-pockets or robbers. Three-wheeled “kekes” (motorized rickshaws) are extremely dangerous and should be avoided.

For more information, please visit our Road Safety page. Visit the website of Liberia’s national tourist office and national authority responsible for road safety.


CLIMATE

The climate is tropical and humid, with little change in temperature throughout the year. The mean is 27 ° c (81 ° f), with temperatures rarely exceeding 36 ° c (97 ° f) or falling below 20 ° c (68 ° f). On the coast the heat is tempered by an almost constant breeze. Yearly rainfall is as high as 510 cm (200 in) on the coast, decreasing to about 200 cm (80 in) in areas farthest inland. There are distinct wet and dry seasons, most of the rainfall occurring between late April and mid-November. Average relative humidity in the coastal area is about 82% during the rainy season and 78% in the dry, but it may drop to 50% or lower between December and March, when the dust-laden harmattan blows from the Sahara.


Section 4. Corruption and Lack of Transparency in Government

The law provides criminal penalties for bribery, abuse of office, economic sabotage, and other corruption-related offenses committed by officials, but the government did not implement the law effectively. There were numerous reports of government corruption. Officials frequently engaged in corrupt practices with impunity.

The mandate of the Liberia Anti-Corruption Commission (LACC) is to prevent, investigate, and prosecute cases of corruption among public officials. In March, President Weah appointed the current LACC chairman, Ndubuisi Nwabudike, as chairman of the NEC, ahead of the December 8 midterm senatorial elections. Amid questions surrounding Nwabudike’s Liberian nationality, the president withdrew his nomination to the NEC, but Nwabudike remained the head at the LACC. On June 19, the LNBA) announced it had expelled the LACC chairman after establishing that he fraudulently presented himself as a Liberian to obtain membership with the LNBA.

Corruption: Following an investigation by the LACC, on June 2, a grand jury indicted Senate Secretary Nanborlor Singbeh, as well as former officials of the National Investment Commission, for defrauding two Czech investors of approximately five million dollars in a gravel production business. Singbeh was charged with economic sabotage, theft of property, forgery, and criminal conspiracy. Singbeh allegedly used his position to obtain a government investment incentive package, which he used unlawfully to import vehicles and equipment for personal gain. On June 29, court officers of Criminal Court C arrested Singbeh. The case remained pending before the court at year’s end.

In June 2019 a grand jury indicted 10 persons, including House of Representatives Edward W. Karfiah and Josiah M. Cole, following an investigation by the LACC into corruption related to construction of the Bong County Technical College. According to the press release, the individuals were accused of using fraud to embezzle approximately $2.7 million in county development funds. According to media reports, former speaker of the house Alex Tyler was listed in documents as owning 7.5 percent of the company contracted to build the college Tyler was Speaker of the House of Representatives at the time of the alleged scheme, and funds from the national budget were allocated to the project despite a lack of visible progress.


Liberia National Transport System: - History

Paynesville &mdash Preparation for the conduct of Liberia's first digital population and housing census continues to garner momentum with the deployment of geographic mappers across the country.

The role of the mappers, among others, is to demarcate enumeration areas through the creation of area maps for the Liberia 2021 National Population and Housing Census (NPHC)..

At a program marking the official send-off or deployment of GIS Mappers to the field on Wednesday in Paynesville, the Government led by Vice President Jewel Howard-Taylor, and its partners including the United Nations Fund for Population Activities (UNFPA), the Embassies of Sweden and Ireland, called on the mappers to fully exercise their duties to the fullest as the success of the impending census rests on their commitment, honesty, and service to the nation.

Making remarks, VP Howard-Taylor called on every Liberian to see reason to go back home or county of origin during the census to be counted in order to boost their community's population to attract development and enforce the government's decentralization program.

"Even if there's is a need to go to your county's capital and get counted there, it will begin to shift the decentralization process as it is based on pure numbers. I want to encourage all of us as the team gets out to go home and get counted," she urged.

Also speaking, House Speaker, Dr. Bhofal Chambers stressed the importance of census as it drives development and called on the geographic mappers to be 'dutiful and meticulous' in the discharge of their duties so that everyone can be counted.

"I believe you are clothed with the spirit of effervescence and seems to be vivacious and enthusiastic young people wanting to go and count our people. Census is necessary. We want to urge all of you to be dutiful, to be meticulous in your work so that our people can be counted."

Most Accurate, Up-to-date Census

Launching the official sendoff, the Minister of Finance and Development Planning, Samuel D. Tweah, Jr. pledged the government's continued support to the process and revealed that US$1 million has been disbursed to LISGIS in this current fiscal budget. The Executive, he said, will be requesting another US$1 million for LISGIS in the next six-month budget that begins in July this year, and which will mark the transition to a calendar year budget.

Mr. Tweah noted that the Liberia 2021 National Population and Housing Census will be the first digital and most reliable census, and called for a sustained awareness through the media to ensure the entire populace is informed.

He said: "What we now know in the decade or more since we have that census, we believe that this census will be the most accurate, most up-to-date and most reliable in the history of the country taking advantage of digital advances in technology."

It has been more than 10 years since Liberia's last conducted a national population and housing census back in 2008. The government is behind its constitutionally mandated time frame to conduct what will be Liberia's second post-war census.

In July 2020, the Legislature adopted a Joint Resolution #003/2020 which set the date of the National Population and Housing Census on Monday, March 8, 2021. But the exercise was not held. Officials blamed the COVID-19 outbreak as reason behind the latest delay.

However, the LISGIS' Director General, Prof. Francis Fonanyeneh Wreh, speaking at the event expressed optimism, saying "From all indications, the conduct of Liberia's second post war census is at hand."

Prof. Wreh said as part of its main functions and responsibilities, LISGIS is about to conduct the 5th National Population and Housing Census, and the first census to use digital technology after the 1962, 1974, 1984, and the 2008 censuses.

This, he noted is being made successful with support from the Government of Liberia, UNFPA, the World Bank, Governments of Sweden and Ireland and other development partners.

"From all indications, the conduct of Liberia's second post war census is at hand. The law permits it, and the urgency demands it. The country's readiness goes back to the signing of the Census Project Document with partners in October 2019."

He also pointed out that as the Government of Liberia continues to present programs aimed at accelerating its agenda, the need for evidenced based decision making is of high consideration and the successful implementation of these programs require a reliable and regularly updated data, representing the various characteristics of the population, comparable to both regional and international development plan.

'Select Census Day'

Despite the deployment of the geographic mappers and implementations of series of activities for a successful conduct of Liberia Census 2021, a specific date for the census is yet to be announced.

Speaking at the event, the Resident Representative of UNFPA, Dr. Bannet Ndyanabangi seized the moment to call on the Legislature to issue a new proclamation since the March 8, 2021 date did not hold.

"We would count on the Speaker and the House of Representatives as well as the President Pro-Tempore and the Liberian Senate to issue a new proclamation on the new date for the conduct of the census, commonly called "census Day". Due to COVID 19, the date set in the Proclamation has elapsed and the new date is now urgently awaited," he urged.

But Speaker Chambers, in respond said the resolution should first derive from the Executive before it can be acted upon by the Legislature.

The UNFPA's boss also called on Finance and Development Planning Minister Samuel Tweah, who serves as Chairman of LISGIS' Board of Directors to rally his colleagues from all Ministries, Departments, and Agencies (MDAs) to nominate technical staff on the Census Technical and Steering Committees, and also for his leadership of the Census Commissioners Forum.

"These committees provide oversight and necessary accountability and transparency, and stakeholders' buy-in," he said.

The UNFPA has been one of the strong and reliable partner of the Government of Liberia in designing the census project to provide complete coverage of support, utilizing agencies' comparative advantage to achieve the overall goal of strengthening data systems in Liberia.

Dr. Ndyanabangi said, since the partnership, a lot has been achieved including the acquisition of state-of-the-art technology, Satellite Imagery for Liberia, Google Cloud Storage Services, Survey 123 application, Tablets, Vehicles, and human expertise are all in place.

On top of these successes, he added, is the training of 200 field mappers, supervisors, and coordinator in the use of modern digital mapping applications that are expected to be deployed nationwide today, April 2.

He congratulated them for availing themselves for the 'great and critical' task, adding "You are the privileged ones, having been selected from thousands around the country and trained with the latest technology."

He continued: "You have a national duty and task, as the success of this census rests on your commitment, dedication, honesty, and service to the nation. This is a beginning of a process that will take us through a long journey, and so we will count on you. You will go down in history for the work you will do, either bad or good. PLEASE DO YOUR BEST."


Road Security

Road travel in Liberia can be hazardous. Potholes and poor road surfaces are common, making safe driving extremely challenging. Cars, trucks, and taxis are often overloaded with people and goods and make frequent stops without signaling. Drivers overtake on the right as well as the left. Many vehicles operate with very worn tires and blowouts are frequent. Public taxis are poorly maintained. Intersections must be approached with caution. Many vehicles circulate in the country without carrying a proper registration plate.


Liberia National Transport System: - History


Ievads
The Pepper Coast before 1822

According to the traditions of many African tribes their ancestors were persons of small size. Although no trace of their existence was ever discovered in West Africa they are well-known to the peoples of this subregion. The Sousou in what is now Guinea call them Doki , the Ouolofs in Senegal call them Kondrong while in Liberia they are called Jinna .

It is generally believed that before 1822 there were 16 different tribes living in what was called the Pepper Coast , Grain Coast or Malaguetta Coast .
One of them was (. ) more

Providence Island where the first colonists settled
Liberia Colony, showing the American colonization societies, 1839 (Mitchel)


The creation of Liberia (1822-47)

In the beginning of the 19th century, groups of free-born blacks, freed slaves and mulattoes from the United States of America emigrated to the west coast of Africa. In 1847, 25 years after the first successful colonization, they proclaimed an independent Republic, which they named Liberia. At that time they numbered about 3,000: men, women and children. vairāk

The American Colonization Society The American Colonization Society (ASC) was created in 1816. Its objective: the settlement of free blacks in West Africa ('Back to Africa').

 • Why back to Africa
  Niles' Weekly Register - April 12, 1817
 • ACS decision to name the colony Liberia
  Niles' Weekly Register - March 6, 1824
 • The 1824 Constitution
  The National Advocate - July 9, 1825
 • How voluntary was the 'return' to Africa?
  Niles' Weekly Register - Sept. 5, 1835

The Republic
Liberia after 1847

Liberia in 1856 as seen by Rev. Harvey Newcomb:

Click on map to zoom in on
Google map of Liberia

Religion and superstition:

History of ritutal killings in Liberia

Three presidents who made world history:Liberia and the
United Nations


Truth and
Reconciliation
Commission

 • The Open Door Policy: An Overview
 • Lessons from foreign investments 1900 - 1980
 • President Arthur Barclay (1904-1912) The 'father' of Liberia's Open Door Policy
 • President Charles King (1920-1930) and Firestone
 • President Edwin Barclay (1930-1944) and the Open Door Policy
 • The iron ore mining sector
  • Fons
  • Libereria's first iron ore mine
  • Fons
  • Concessions granted 1950 - 1980

  The Open Door Policy of Liberia. An Economic History of Modern Liberia

  Volume 1 (460 pp.)
  Chapter 1: The Pepper Coast Before 1847
  Chapter 2: The origin of the Closed Door and Open Door Policies 1847 - 1947
  Chapter 3-10: Agriculture, Mining, Forestry (Firestone, Lamco etc.)
  Chapter 10-13: Analysis of impact (Fiscal contribution, transfer of technology, transport and communication)
  Chapter 13: The change from a subsistence economy into a developing economy 1900 - 1979
  Chapter 14: Conclusions and Recommendations

  Volume 2 (234 pp.)
  (Annexes, Bibliography, Footnotes, Index)

  Under construction
  Foreign investments after 2000

  Oil & Gaz
  Mining
  Agriculture & Forestry

  International Relations
  Liberia and the Netherlands:

  Timber baron Guus Kouwenhoven, 'The Godfather of Liberia'

  In 2000, the United Nations accused a Dutchman, Guus Kouwenhoven, of illegal arms trading and war crimes in Liberia during the country's civil war.

  He was arrested in the Netherlands in 2005, convicted (2006), acquitted, released from jail (2008), acquittal overturned, but he was not re-arrested (2010).

  Early 2017 his trial re-opened and on April 21 (2017), the Appeal Court found him guilty and sentenced him to 19 years in prison.

  Guus Kouwenhoven, then 75 years old, did not attend his trial and fled to South Africa where Interpol South Africa arrested him on December 8, 2017. The Dutch asked for his extradition.

  On December 19, 2017 Magistrate Vusi Mhlanga of the Cape Town Magistrate s Court granted Kouwenhoven release on bail. The convicted war criminal hired South Africa's best and most expensive lawyers who were successful in obtaining postponements of a final decision on the Dutch extradition request. The procedures dragged on for years .

  On February 21, 2020, Cape Town magistrate Ingrid Arntsen decided that Kouwenhoven could not be extradited to the Netherlands. (. )
  Arntsen said the Extradition Act made it clear that people could be extradited only in relation to offences alleged to have been committed within the territorial jurisdiction of the state requesting extradition. Because Kouwenhoven had committed the crimes in Liberia he could not be extradited to the Netherlands.

  However, a procedure challenging the decision of the Department of Home Affairs (DHA) to grant a visitor's visa to Kouwenhoven - started by the Southern African Litigation Centre (SALC) in 2019 - proved successful. In an unexpected move, on November 5, 2020 DHA declared Kouwenhoven an 'undesirable person and cancelled his visitor s visa. Kouwenhoven has ten (10) days to appeal the DHA decision.

  What will happen next? Will Kouwenhoven be forced to swap his his luxurious Cape Town mansion to a hide-out in neighbouring Congo-Brazzaville?

  After leaving Liberia in 2003, Kouwenhoven went to Congo-Brazzaville (in violation of a UN travel ban). He invested part of the Liberia profits in local logging and construction enterprises - a clear example of money laundering - and building and maintaining good relations with the country's political elite including President Dennis Sassou Nguesso.

  M ore


  Chad National Air Transport System

  number of registered air carriers: 1 (2015)
  inventory of registered aircraft operated by air carriers: 1 (2015)
  annual passenger traffic on registered air carriers: 28,332 (2015)
  annual freight traffic on registered air carriers: mt-km (2015)

  Airports -total: 9 (2017)
  over 3,047 m: 2 (2017)
  2,438 to 3,047 m: 4 (2017)
  1,524 to 2,437 m: 2 (2017)
  under 914 m: 1 (2017)
  Airports - with unpaved runways: This entry gives the total number of airports with unpaved runways (grass, dirt, sand, or gravel surfaces) by length. For airports with more than one runway, only the longest runway is included according to the following five groups - (1) over 3,047 m (over 10,000 ft), (2) 2,438 to 3,047 m (8,000 to 10,000 ft), (3) 1,524 to 2,437 m (5,000 to 8,000 ft), (4) 914 to 1,523 m (3,000 to 5,000 ft), and (5) under 914 m (under 3,000 ft). Only airports with usable runways are included in this listin . . . more Airports - with unpaved runways field listing
  total: 50 (2013)
  over 3,047 m: 1 (2013)
  2,438 to 3,047 m: 2 (2013)
  1,524 to 2,437 m: 14 (2013)
  914 to 1,523 m: 22 (2013)
  under 914 m: 11 (2013)
  Pipelines:

  582 km oil (2013)
  Roadways:
  total: 40,000 km (2018)
  note: consists of 25,000 km of national and regional roads and 15,000 km of local roads 206 km of urban roads are paved
  Waterways: (Chari and Legone Rivers are navigable only in wet season) (2012)


  Skatīties video: Atbalsts elektromobilitātei virzībā uz emisiju samazināšanu transporta sektorā